Smer magnetizácie

Spoločný smer magnetizácie

Magnet zobrazí alebo uvoľní časť svojej zachovanej energie, keď sa k niečomu pritiahne alebo k niečomu pripojí, a potom zachová alebo uloží energiu, ktorú používateľ vynaloží, keď ho odtiahne.Každý magnet má na opačných koncoch tvár hľadajúcu sever a juh.Severná strana jedného magnetu bude vždy priťahovaná smerom k južnej strane iného magnetu.

Spoločný smer magnetizácie znázornený na obrázku nižšie:

1> Disk, valec a magnet v tvare krúžku môžu byť magnetizované axiálne alebo diametrálne.

2> Magnety v tvare obdĺžnika môžu byť magnetizované pomocou hrúbky, dĺžky alebo šírky.

3> Magnety v tvare oblúka môžu byť magnetizované diametrálne, cez šírku alebo hrúbku.

Špeciálny smer magnetizácie je možné prispôsobiť podľa potreby.

mag